רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 9 בפברואר 2012

'תולדות אברהם יצחק' אנטלויפט קיין אמעריקע אבי נישט זיין ביי די חתונה וואס עס האט געמאכט דער ברודער דער 'תולדות אהרן'

עס האט אויסגעקוקט מאדנע, דער ברודער מאכט חתונה די יונגעסטע טאכטער, בלייב אין ארץ ישראל כאטש נאך עטליכע טעג און דאן פאר קיין אמעריקע, האט דער 'תולדות אברהם יצחק' דאס יאר געפלאנט זיין נסיעה קיין אמעריקע אין אזא אויפן, אז אין די צייט פון די חתונה וואס עס מאכט זיין ברודער דער 'תודלות אהרן' נישט זיין אין ארץ ישראל און אזוי נישט דארפן גיין צו די חתונה

עס איז א וואונדער, ווייל אין די לעצטע יארן זעט מען ביידע ברידער קומען צו די שמחות פון דעם ביי דעם, און דאס מאל האט דער 'תולדות אברהם יצחק' באשלאסן נישט גיין צו די חתונה וואס עס מאכט זיין ברודער על אף וואס עס רעדט זיך ביי די יונגסטע טאכטער, די לעצטע חתונה וואס עס מאכט דער ברודער ביי זיינעם א קינד

אזוי האט דער 'תולדות אברהם יצחק' געלערנט נאך א פרק דעם עולם ווי מען פירט זיך ברידער רבי'ס און וואס פאר אהבה עס הערשט צווישן זיי. ער איז נישט דער ערשטער און נישט דער לעצטער, ליידער אן א שיעור רבי'ס זענען צוקריגט און צוהארגעט מיט די אייגענע ברידער, און עולם גולם רעדט זיך איין אז דאס זענען די מידות טובות און מעשים טובים וואס מען דארף לערנען פון אזעלכע רבי'ס