רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 9 ביולי 2012

אריה לייב גלאנץ ווידער אויף צרות - ער האט זיך ווידער באנארישט

ער שטייט פאר א שווערן משפט, ער האט אפגעבלאפט די רעגירונג ארויסגעשלעפט א סאך געלט פון סעקשן 8 און האט געצאלט בעייל 50 טויזענט דאלער ביזן משפט. ער טאר נישט ארויספארן פון ברוקלין

אבער, ער וויל דאך פארן אויף די בערג האט ער געשיקט א בריוו צום שופט אז ער פארט צו די בערג געבן 'רעליג'ן סערוויסעס' דערציילט א מעשה אז אין גריין-קאונטי איז ער די טשאפל. אבער ווען דער שופט האט געפערגט, האט דער שעריף געזאגט אז לא היה ולא נברא ער האט שוין א יאר נישט גערעדט מיט אים און וויל אים נישט

יעצט ווארפט ער די מעשה אויף זיין לויער טענה'ט אז דער לויער האט אים נישט ריכטיג געזגאט וואס ער מעג און וואס ער טאר נישט

די פראגע איז ווי האט ער פריער נישט גערעדט מיט דעם שעריף ער זאל אים טאן די טובה, און נאר שפעטער זיך ווענדן צום שופט