רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 5 באוגוסט 2012

סאטמאר פלאצט ר' מנדל וועכטער גיט טעגליך א שיעור אין דעם טרייפענעם 'דף היומי' רחמנא לצלן

כשהם יורדים איז עד לתהום אזוי זאגן די סאטמארער וואס שטורעמען און שרייען געוואלד קענען נישט פארשטיין וויאזוי קומט דאס צו א געוועזענעם סאטמארער וואס ווייס דעם חומרת האיסור פון לערנען 'דף היומי' ער זאל רחמנא לצלן געבן יעדן טאג א שיעור אין דעם 'דף היומי'

זיי זענען ערשטוינט און ווילן נישט גלויבן געהערט אז הרב החסיד דער משפיע ר' מענדל וועכטער געוועזענער סאטמארער דער וואס די סאטמארער האבן אים אפגעשארן די בארד ווייל ער איז געווארן א ליובאוויטשער, איז אזוי פארקראכן אז נישט נאר וואס ער לערנט תניא, ער איז שוין ווייט פארזונקען גענומען לערנען 'דף היומי'

די סאטמארער ווילן אז זיין פאמיליע זאל שוין זיצן שבעה אויף אים, אזוי ווי מען זיצט אויף א כופר און אן אפיקורס און אויסרופן אז זיי האבן מיט אים קיין חלק ונחלה נישט ביז ער וועט תשובה טאן און שווערן ביי א ספר תורה אז ער וועט חלילה קיינמאל מער קיין 'דף היומי' נישט לערנען

די סאטמארער רבי'ס האבן געווארנט אז קיינער זאל זיך נישט באטייליגן אין די 'דף היומי' צערעמאניעס, זיי האבן גארנישט מיט די רשעים וואס זענען טעגליך מכשיל דעם עולם מיטן לערנען 'דף היומי' וואס דאס איז דער חיזוק הציונות