רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 10 בספטמבר 2012

דער רבי זער זאלוני וויל מאכן אן ענד צו די בחורים וואס קוקן אוואו מען דארף נישטדי וואך מיטוואך רופט דער רבי ר' זלמן לייב זיינע בחורים און וויל מיט זיי רעדן קעגן די טעכנאלאגיע געבן צופארשטיין אז בחורים דארפן נישט קוקן אוואו מען דארף נישט

דער רבי ווארנט די בחורים און בעיקר די עלטערן מאכן זיכער אז די בחורים וועלן אלע דארטן זיין