רשימת הבלוגים שלי

יום שלישי, 24 באפריל 2012

שטעלונג פון אהרוני פארוואס מען טאר נישט גיין צום כינוס פון 'כלל ישראל'


אזוי גיבן איבער די אהרונים:

תורה'דיגע שטעלונג איבער כינוס כללי מכ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א

ממקור מוסמך איז מיר דערגאנגען אז כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א האט געשיקט שליחים  צו כ"ק אדמו"ר מקולען שליט"א ובניו הרהגה"צ שליט"א, און איבערגעגעבן חו"ד איבער דעם כינוס כללי, פארוואס ער וועט זיך נישט קענען משתתף זיין דארט.

כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א האט אנגעוויזן עטליכע דאקומענטן פון אלטע קול קורא'ס אונטערגעשריבן דורך מרן רבותיה"ק בעל יטב לב ובנו בעל קדושת יום טוב זי"ע אז מ'טאר נישט קיין צו קיין שום אסיפה ווי מ'רעדט אויף לע"ז, און אויב איינער רעדט אויף לע"ז מוז מען ארויסגיין פון דארט און מ'טאר עס נישט הערן.

אזוי אויך האט סאטמארער רבי אנגעוויזן מערערע ערטער ווי דער הייליגער חת"ס זי"ע שרייבט זייער שארף קעגן דאס רעדן מוסר אדער התחזקות בלע"ז, און דאס זעלבע אינעם ספה"ק דברי יחזקאל.

ספעציעל האט דער רבי שליט"א אנגעוויזן דעם בספה"ק תורת משה ווי דער חת"ס שרייבט אז אפילו מ'זאגט מוסר און הייליגע דיבורים אויף ענגליש, וועט עס נישט אויפטאן און עס וועט נישט מעורר זיין צו תשובה, ולא יכנס בלב השומעים, אפילו כוונתו לשם שמים. עיי"ש דברים נוראים.

יום שני, 23 באפריל 2012

אהרוני'ס אייניקל פראוועט דעם ציוניסטישן 'יום השואה'

פארגאנגענעם "יום השואה" האט דער רב הצעיר פון טוירטין הופפער אפגעראכטן מיטן פולן ברען און אייפער. הגה"צ ר' חיים הערש בן ר' מענדל טייטלבוים שליט"א האט אנגעפירט מיט די מיליטערישע צערעמאניע און פארט העמילטאן ארמיי באזע. דער רב הצעיר שליט"א איז מכובד געווארן מיטן אנצונדן דעם גרויסן ליכט לזכר די נאספים, און דערנאך צוגעטרעטן צום שטענדער, מיט א הערליכן מגן דוד דערויף, און געהאלטן א פייערדיגע דרשה בעניני הזמן. ער האט דערציילט זכרונות פונדערהיים און פון זיין גרויסן זיידן ר' אהרן טייטלבוים וועלכע האט באצויבערט די פארזאמעלטע.