רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 23 באפריל 2012

אהרוני'ס אייניקל פראוועט דעם ציוניסטישן 'יום השואה'

פארגאנגענעם "יום השואה" האט דער רב הצעיר פון טוירטין הופפער אפגעראכטן מיטן פולן ברען און אייפער. הגה"צ ר' חיים הערש בן ר' מענדל טייטלבוים שליט"א האט אנגעפירט מיט די מיליטערישע צערעמאניע און פארט העמילטאן ארמיי באזע. דער רב הצעיר שליט"א איז מכובד געווארן מיטן אנצונדן דעם גרויסן ליכט לזכר די נאספים, און דערנאך צוגעטרעטן צום שטענדער, מיט א הערליכן מגן דוד דערויף, און געהאלטן א פייערדיגע דרשה בעניני הזמן. ער האט דערציילט זכרונות פונדערהיים און פון זיין גרויסן זיידן ר' אהרן טייטלבוים וועלכע האט באצויבערט די פארזאמעלטע.