רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 13 במאי 2012

זאלוני זאגט מען זאל גיין צום כינוס קעגן דעת האהרוני וואס דערווייל האלט נישט דערביי

גרויסע מחלוקת האט געפלאצט אין סאטמאר איבער דעם כינוס וואס עס ווערט געפלאנט אין א וואך ארום אין סטעדיום אין קווינס וואס ווערט ארגעניזירט דורך דעם סקולענער רבין' מיט הרב מתתיהו  סולומון פון די שווערע און פארברענטע מתנגדים פון לייקוואוד. דער אהרוני האט געזאגט די צוויי אז ער האלט נישט ביים קומען אהין צוליב עטליכע נימוקים. דער רעדן ענגליש, דער נישט רעדן קען די ציונים, און ווייל זיין שיטה איז, אז מען טאר נישט האלטן קיין קאמפיוטער אין דערהיים, און די שיטה פון הרב סולומון איז, מען זאל האלטן די קאמפיוטערס אין דערהיים אבער מיט א פילטער, זיכער מאכן אז מען קריכט נישט אוואו מען דארף נישט

ביז די לעצטע טעג האט דער זאלוני נישט געזאגט יא צו נישט געווארט זעהן וואס וועט דא ענדע זיין, און יעצט מוצאי ל"ג בעומר ביי די סעודה אין וויליאמסבורג האט ער געזאגט אז עס איז א זכי' זיך משתתף זיין, פון דעם האבן די חסידים זיינע פארשטאנען אז מען זאל יא גיין

צו ער אליין וועט גיין איז דערווייל נישט קלאר