רשימת הבלוגים שלי

יום שלישי, 15 במאי 2012

אהרוני מין זיין רעבעצין סאשע אנגעגעבן א קלאגע קעגן א חרדישן אידן און וועלן זיך שטעלן אין גויאישן קארט עדות זאגן

די מעשה איז געשען ווען הרה"צ מסקולן שליט"א האט געוויזיט רעב אהרן טייטלבוים אים צובעטן ער זאל נישט צוברעכן כלל ישראל און ער זאל לאזן זיין ציבור מיט צושטיין צו דעם גרויסען מעמד פון קידוש השם ווי אלע ערליכע אידן וועלן ארויסקומען לוחם זיין קעגין די מגיפה פון די "כלים" האסורים
דעמאלטס ווען ער איז געווען אין מאנרא אויף 5 סאנז קארט האט זיך ר' יולי ליבערמאן געוואנדען
צו הרה"צ מסוקלען שליט"א מיט תחנינים אז ער זאל שתדלן ביי רעב אהרן טייטילבוים אראפצונעמען די קלאגעס וואס ישראל ווייס האט געמאכט אויף אים,
טראץ וואס ר' יואל האט געריפן ישראל ווייס לדין תורה מערערע מאל אז ער זאל אויפהערן מיט די מסירות קעגין אים! 
(און וואס לעצטע וואך האט מען ב"ה אלעס דיסמיסט)

די משמשים פון רעב אהרן טייטלבוים גרוש האראוויטץ, ווערטהיימער און יולי פריעד און מסרי האבן ארויפגעשפרינגען מיט רציחה און באפאלן פיזיש ר' יולי ליבערמאן און אים געשלאגן און צוריסן זיינע בגדים
די שכינים האב געריפן די פאליציי, די פאליציי האבן אריין געריפון ר' יואל אויסציפארשן ווער עס האט אים אטאקירט
ער האט אלעס תיכף און פינקטליך מודיע געווען די גאנצע מעשה פאר די פאליציי פון די אטאקע
 און איבערגעגעבן די אלע אכזרים ווער עס האבן אים געשלאגן און ציריסן זיינע מלבישים ווי חיות היער
טראץ וואס ער איז נישט אמאל אריין געטרעטן און רעב אהרן וזג' סאשע'ס טייטלבוים'ס פראפערטי
נאר אויף די פאבליק גאס לעבן די קאר פון סקולענער רבי שליט"א

אבער ליידער די משמשים בק' האבן אויסגעדרייט די מעשה
ועל פי פקידת הקודש האט זייער רבי געגעבן די אטאריטעט צו מאכן א מסירה אלס זיינע שליחים - די אָונער דער בה"ב פון 5 סאנז קארט אנציקלאגען ר' יואל ליבערמאן מיט די קלאגע פון טרעספעסינג אויף זיין פראפערטי 5 סאנז קט' שלא ברשות פון דעם אָונער פון 5 סאנז קארט די דירה פון רעב אהרן טייטלבוים ואשתו סאשה ני' 
 מקור: סאטמאר1