רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 5 ביולי 2013

קארענפעלד ענטפערט די קנאים

ווי מיין סדר איז לאזען יעדן זאגן זיין ווארט ברענג איך אייך וואס עס שרייבט מיר א נאנטער צו פנחס קארענפעלד און ענטפערט אויף דעם בריוו קעגן אים

די אידישע מדינה האבען מנהיגי וצדיקי הדור געהאלטען איז א טובה ווי אידישע קינדער זאלען קענען זיין דערווייל נאך די ביטערע מלחמה. ( וועסטו קומען זאגען אז דא ווערען אידען אויך געהרגט אבער איין טאג רציחות ביי די פארשאלטענע נאציס איז נישט קיין פאר גלייך צו האלב פון די צייט וואס די מדינה שטייט) 
נישט די גאנצע חרדישע וועלט האלט אז די וועג איז שטורעמען , נישט אלע גדולי ישראל זענען בדעה אז מיט מלחמה וועט מען מעהר מצליח זיין אנהאלטען די עולם התורה.
די פראטעסט איז פאררופן דורך שווענץ וואס פירן ביים נאז צו ווילדעטע קעפ וואס זענען נישט ווערט צו זיין קיין מנהיגים . 
קאמוניקאט (1) תרפ״ט פרעות תרפ״ט און נאך אזעלכע פרעות אין די צ׳ יאהרען רציחות און חברון וכו׳ קאמוניקאט (2) די גלייבסט נישט אז עס איז באשריבען פון אויבען און הימל אזא גלות ביי די בני ישמעאל ? ! קאמוניקאט (3) ציונות אלס אידיאולוגיה האלטען ענק אויך אז עס האלט ביים גסיסה אין די מאבק אין לאנד איז מער טעכניש אין בעיקר געלד.
איבער אייער פראבלעם אז אלס אנפירער אין א קהלה וואס אליינס געקרוינטע טאן געבער פירען ביים נאז רבנים געב א קוק אריין אין עדה החרדית אין מאה שערים ... צווינגען ארויף פריוואטע מיינונגען אויף גאנצע קהילות ....
די אונטערשטע שורה די שטאט אין אלגעמיין איז נישט געוועהן אין בריסעל,  גאר א קליינע מינאריטעט מיטגלידער פון די היימישע ציבור.
איר האט נישט קיין מאנאפאל <מונופול > אויף השקפה און דעת תורה , עס איז נישט א זאך נאר פאר קנאים .