רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 17 ביולי 2013

אויב אידיש וואלט געווען די ציוניסטישע שפראך ווי וואלטן גערעדט דער סאטמארער און דער ליובאוויטשער?