רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 21 באפריל 2013

יהושע ראזענבערגער פון די 'עדה החרדית' שרייט אז הרב שטיינמן איז א מסית ומדית א ניצוץ פון עמלק ווייל ער וויל זיך נישט אונטערגעבן צו די קנאים