רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 8 באפריל 2013

זענטער שיסט אויפן ברודער דער אהרוני און זאגט אז דער וואס זאגט אויף זיך 'איך איך' מיט די גאווה רעדן פון זיך איז א רשע און א פושע ישראל

מדברי הרב מזענטע שליטא.... אצל יארצייט של הברך משה  ..  דער טאטע האט קיינמאל
נישט געזאגט דעם ווארט איך אפילו ער איז געווען אין ארץ ישראל עס איז
ארויסגעקימען טויזענטער מענטשען אלעס איז נישט אים געמיינט עס איז ציגעקימען
טויזענטער מענטשען אין די קהילה דאך האט ער קיינמאל נישט גענימען קרעדיט פאר
זיך .  אין נאר אזוי פירען מיר אונז זיך אזוי ווי מיר האבען געזען ביים טאטען
דאס האט  אונז די טאטע געלערענט . אין דער וואס עס זאגט יא דער "איך איך" מיט
די גאווה כסדר רעדן פין זיך  דער סוף וועט עטס זען אין דעם  א רשע אין פושע
ישראל


זאלי רעדט מורא'דיג וועגן אנהאלטן אלעס וואס איז געווען אמאל נישט מאכן קיין
נייע זאכן. איז מוסף אויף זענטא רב'ס ווערטער. אז די פריערדיגע דורות איז
געווען גוט און אונז זעמיר גארנישט ווערט