רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 24 במאי 2013

ווי ביליג מען קען זיך מאכן

שוין אריבער א יאר פון ווען די אזוי גערופענע קנאים קיצונים, סקריקים
האבן זיך צוזאם געשטעלט מיט די אגודות'טן לומדי דף היומי בעלי אלו ואלו דברי אלוקים חיים
און האבן מסכים געווען צו גיין אין א סדעטיאם מיט גרויסע ווידאו סקרינס
הערן דרשות בלשונות העמים וואס איז נאסר געווארן דורך גדולי ישראל
אבער זיי האבן מיט'ן שלייער פון ביליגע קנאות גזאגט אז אינטערנעט איז
חמור אז זיי זענען גרייט צו פארקוקן די אלע עבירות לטובת הענין

גייט אבער אריבער איין יאר און די קאץ קומט ארויס פון זאק
נע גארנישט קיין טובת הענין נאר בלויז כבוד המדומה און פאלטשקייט
אלע שטעט האבן די לעצטע וואכן געמאכט א הדר קבלהו מעמד
אויסער די הייליגע שטאט ווילאמסבורג, ווייסט איינער פארוואס?
דער תירוץ איז די בילגע קליקע וויל נישט אז הגה"צ אבד"ק סאטמאר ווילאמסבורג
דער מנהיג פון די גרעסטע קהילה אין שטאט זאל רעדן דארט ביים מעמד
איז לאמיר קאלר שטעלן וואס דער נועם המידות און קנאי האמתי זאגט

אגודה נישט קיין פראבלעם
לומדי דף היומי נישט קיין פראבלעם
ווידאו סקרינס נישט קיין פראבלעם
דרשות אין ענגליש נישט קיין פראבלעם
אויסרייסן תקנות מיהלוביץ נישט קיין פראבלעם
זיצן ווען מע זאגט א גיוס בני הישיבות איז נאר א ביטול תורה גזירה איז נישט קיין פראבלעם
אבער וואס איז יא א פראבלעם???
די דרשה פון זיין קאמפעטישן דא איז שוין נישטא טובת הענין דאס איז די גרעסטע עבירה

זאל יעדער אריין נעמען אין קאפ ווער מיינט כבוד שמים און ווער נישט
נישט אז ס'איז א חידוש אבער ס'איז גוט איבער צו חזר'ן דעם כלל