רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 4 במרץ 2012

למה הלך זרזיר אצל עורב כי מצא מין את מינו שרייבן די קרית יואל רבנים

ער אליין מעקט און וויל נישט מען זאל צופיהל רעדן פון זיין באזוך אין בעלזא, געמיינט אז עס וועט שנעל שטיל וווערן, האבן די רבנים פון קרית יואל געשריבן א לאנגן בריוו וואס דארטן מאכן זיי קלאר אז זייער עולם איז קעגן וואס דער אהרוני האט געטאן, און מאכן זייער קלאר מיט גרויסע ווערטער, אז למה הלך זרזיר אצל עורב כי מצא מין את מינו, פון זייער זייט איז דער אהרוני גארנישט בעסער פארן בעלזער