רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 29 בפברואר 2012

פארוואס האט ר' חיים קאניעווסקי נישט געוואלט אויפנעמען דעם אהרוני?

ביי וועמען ער איז געווען האט ער זיך באהאלטן, און ווער עס האט אים נישט איריינגעלאזן דערציילט ער נישט. ער איז געווען דא אין א גרויסער פלאנטער, ווייל עס ווייזט זיך ווידער אויף, אז וואס ער זאגט מיינט ער נישט, און וואס ער מיינט זאגט ער נישט, און קומט און הערט א מעשה

דער אהרוני נאך פריער האט געוואלט גיין צו ר' חיים קאניעווסקי אזוי אויך דאס מאל, אבער די פראגע וואס ר' חיים האט געפרעגט צו ער וועט גיין אויך צו הרב שטיינמאן. און ווען ד ער אהרוני האט געזאגט ניין, האט געשיקט ר' חיים אים זאגן ער זאל נישט קומען ער וויל אים נישט זעהן

דא האט זיך געשטעלט א  שווערע פראגע וואס מען האט געפרעגט דעם אהרוני. און דאס איז ממה נפשך. אויב ער גייט צו רבנים וואס האלטן מיט אן אנדער שיטה איז נאר צוליב נימוס, מיט וואס איז ערגער הרב שטיינמאן פון דעם בעלזער. צו דען איז ער מסכים מיט די שיטה פון דעם בעלזער? קלאר נישט, ער האט דאס קלאר מגלה דעת געווען. פארוואס זשע האט ער נישט געקענט גיין צו הרב שטיינמאן מיט דעם זעלבן נימוק, און אזוי אויך קענען אריינגיין צו ר' חיים קאניעווסקי

דער תירוץ איז, אז ער האט מורא פון די קנאים, נישט געוואלט פאשקעווילן. וועט איר פרעגן, נו, און וואס איז מיט דעם בעלזער. דער תירוץ איז, אז דא האט ער מורא געהאט פאר זיין ווייב און קיין ברירה נישט געהאט, פאר שלום בית טוט מען אויך וואס עס פאסט נישט פאר די קנאים