רשימת הבלוגים שלי

יום שבת, 18 בפברואר 2012

וויזניצער זענען פול מיט צארן אויפן אהרוני וואס איז נישט געקומען צום 'שבע ברכות' און זאגן אז א מזל זיין נאמען איז נישט בן ציון ווייל דאן וואלטן די סאטמארער געהאט א זאלוני מיט א ציוני

אלע האבן געווארט אויף דעם מאמענט זעהן די צוויי רבי'ס דער אהרוני מיט דעם בעלזער צוזאמען אין ויזניץ. עס איז געווען געפלאנט זיי זאלן זיצן איינער נעבן אנדערן, אדער ווי ישראל'צע האט צוגעזאט אז מען וועט זיי זעצן פון ביידע זייטן פון וויזניצער, דאס וואלט געווען דאס ערשטע מאל אין די היסטאריע אזא בילד

הונדערטער קאמרעס זענען געווען גרייט ביי יעדן כאפן די בילד, אבער ביידע זענען ענדע נישט געקומען. דער בעלזער האט געהאט א תירוץ אז ער האט געענדיגט דעם טיש שפעט, עס איז געווען א יארצייט פון מיטעלער בעלזער רבי, אבער דער אהרוני ער האט קיין תירוץ נישט געהאט, ווייל ער איז געקומען מיט די קאר ביז וויזניץ, און ווען ער האט געהערט אז דער בעלזער קומט נישט איז ער נישט אריין

די וויזניצער האבן געזאגט אז עס איז א חוצפה, ער האט מורא געהאט אז מען וועט מאכן פיקטשעס פון אים מיטן וויזניצער מחזק זיין אז ער איז א ציוני, און אויף דעם האבן די וויזניצער געזאגט, אז ווען דער ברך משה זאל האבן א זון בן ציון וואלטן געווען אין סאטמאר אן אהרוני, זאלוני, און ציוני