רשימת הבלוגים שלי

יום שבת, 4 בפברואר 2012

הרה"צ ר' ישראלצ'ע האגער וועט אסור'ן יעדן צייטונג וואס וועט דרוקן זיין פיקטשע

די לעצטע וואס האט הרב הצדיק ר' ישראל האגער אפגעהאלטן אן אסיפה אין זיין הויז מיט זיינע גאר נאנטע און זיי געזאגט אז ער פלאנט ארויסגיין מיט א שארפן איסור קעגן אלע פיקטשעס צייטונגען, ער האלט אז זיי מאכן אן א חורבן אין כלל ישראל, און אסור'ט מען זאל אים פאטאגראפירן, ער וויל נישט קיינע פיקטשעס אין קיינע צייטונגען, און ווער עס וועט דרוקן זיינע פיקטשעס וועט ער אסור'ן אויף די וויזניצער חסידים קויפן יענע צייטונגען, און אויך זיי נישט געבן קיינע מודעות

די נאנטע האבן אים געזאגט אז ער קען דאס יעצט נישט טאן ווייל יעצט קומט אהן זיין שוואגער דער אהרוני קיין ישראל און אהן פיקטשעס האט די גאנצע נסיעה קיין ווערדע נישט, וואס וועט ער באווייזן, דעריבער דארף ער אביסל ווארטן ביז דער אהרוני וועט פארן צוריק קיין אמעריקע. אבער ר' ישראל האט זיך נישט אינגאנצן אונטערגעגעבן און געזאגט אז ער וויל מען זאל כאטש בעטן אז אים זאל מען נישט פאטאגראפירן ביי די חתונה און מען זאל נישט דרוקן מער זיינע פיקטשעס