רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 15 בפברואר 2012

ווי א רויבער אינמיטן אויף דער נאכט האט זיך דער אהרוני אריינגעכאפט אין די הויז פון בעלזער אין באגלייטונג פון בריונים מיט רעוואלווערס

אזוי האט דאס אויסגעקוקט, אין די גאסן ארום זענען געשטאנען בריונים מיט רעוואלווערס אכטונג געגבן אז קיינער זאל נישט זיין אויפן פלאץ ווען דער אהרוני קומט, מען זאל נישט קענען נעמען קיינע פיקטשעס. עס איז געווען 1 ביינאכט ארץ ישראל'דיגע צייט ווען דער אהרוני איז אנגעקומען קיין טעלז סטאן, מען האט פארמאכט די שטעטל קיין נפש חיה זאל נישט קענען אריינגיין אזוי פארזיכערט אז דער אהרוני כאפט זיך אריין מיט 3 גבאים קיינער זאל נישט קענען נעמען קיינע פיקטשעס און אזוי זיך פארמאכט מיט דעם בעלזער אויף א האלבע שעה. דער בעלזער האט געהאט מיט זיך א גרופע פון חסידים מיטן זון

דער אהרוני האט געזאגט דעם בעזלער אז ער איז היינט דער גרעסטער רבי אויף דער וועלט און דער בעלזער האט אים א שטאך געטאן געפרעגט וויפיהל טליתים ער האט, גערדעט וועגן א קאאליציע פון בעלזא מיט די אהרונים אבער דער אהרוני האט אים געזאגט אז ער האט א צרה מיט איינעם א טעלער וואס שרייבט קונטרסים קעגן בעלזא אוןן האט נישט קיין כח צו אים

אפיציעל האט מען נישט אריינגעלאזן קיינעם נעמען פיקטשעס אויסער א יחיד וואס האט גענומען עטליכע פיקטשעס וואס ליגן אין די הענט פון בעלזא וואס האט צוגעזאגט זיי ארויסגעבן אין די קומענדע שעה'ן

דער אהרוני איז צוריק געפארן קיין בני ברק אפגעאטעמט געזאגט ברוך שפטרני פון די צרה, אבער פארשטייט אז יעצט נעמט מען זיך צו די פאשקעווילן, און קונטרסים שרייבער וואס וועלן אויפווייזן אז ער האט אריינגעשטאכן א מעסער אין הארצן פון די 'עדה החרדית' און אין די 'שיטה' פון דעם 'ויואל משה'