רשימת הבלוגים שלי

יום שבת, 18 בפברואר 2012

שלום אליעזר האט נישט געוואלט זיין די 'כפרה הינדל' און נישט מיטגעקומען קיין בעלזא

אוואו ער קען זיך אריינשטופן שטופ ער זיך אריין, און דא פלוצלונג אוואו ער קען כאפן גאר שיינע פיקטשעס נעבן זיין ברודער איז ער נישטא, ער וויל דארטן נישט זיין

שלום אליעזר האט נישט געזוכט קיין צרות, געזאגט אז אויף דעם 'כבוד' איז ער מוותר, און בשום אויפן נישט געוואלט מיטקומען צום בעלזער ער זאל זיך קענען ריינוואשן טענה'ן אז ער האט גארנישט מיט דעם

דא איז צובאמערקן אז דער אהרוני האט געוואלט ער זאל מיטקומען באווייזן די בעלזער אז עס איז שלום מיט אלע אהרונים, אבער שלום אליעזר האט נישט געוואלט זיין דער כפרה הינדל, און נישט מיטגעקומען אזוי געלערנט די בעלזער אז דער אהרוני איז טאקע געקומען אבער די אהרונים זענען זייער ווייט פון בעלזא