רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 13 בפברואר 2012

אהרוני איז מקדים רפואה למכה און זאגט אז ער טרעפט זיך מיטן בעלזער אבער ער וועט ווייטער פירן מיט אים מלחמה בעמלק


אזוי גיבן איבער די אפיציעלע ווארט זאגער פון דעם אהרוני:

כ''ק רבינו שליט''א האט היינט געהאלטען א פלאם פייערדיגער דרשה, און די ישיבה בנוגע די באזיכען וואס ער גייט אפהאלטן ביי די אדמור''ם און ארץ ישראל, ער האט געזאגט בתוך הדברים:

אז ער פארט איין ארץ ישראל, די בחורים זאלן זיצן און לערנען.
ווען מ'פארט אויף א"י איז דער מנהג פון פעטער ז"ל צו גיין באזוכן די ארטיגע רבנים. כאטש דער פעטער ז"ל האט זיך אויף זיי אויסגעדריקט מיט שארפע לשונות, און בשנת תשמ"ב נאך די לבנון מלחמה האט דער טאטע ז"ל אנגערופן די חסידי'שע רבי'ס וואס האבן געשיקט סאלדאטן, מיטן נאמען רוצחים, אבער דאך איז מען זיי געגאנגען באזוכן.
אויך יעצט ווען מען גיין באזוכן פרעמדע רבנים, אבער מ'מיינט חלילה נישט קיין שום טויש אין די מלחמה לה' בעמלק פון פריער,
מ'דארף אלעס אנהאלטן מיטן שארפסטן אופן, צו זיין דערווייטערט פון די חסיד'ישע ציוניסטן און אגודיסטישע רבי'ס פונקט ווי פריער. ווער עס פארשטייט פארשטייט, און ווער נישט וועט נישט פארשטיין