רשימת הבלוגים שלי

יום שבת, 4 בפברואר 2012

ישראל'צע האגער באיקאטירט דעם כותל המערבי צוליב נישט וועלן גיין אין מלחמה מיט דעם אהרוני

גרויס אויפרעקעניש איז ביי וויזניצער חסידים אויף ר' ישראל'צע האגער צוליב באיקאטירן דעם 'כותל המערבי'. בדרך כלל פירט ער זיך פאר א שמחה אז ער גייט צום כותל המערבי, און דאס מאל ווייל זיין אייניקל איז א סאטמארער אור-אייניקל איז ער געפארן קיין מירון און באיקאטירט דעם 'כותל המערבי'

ער האט געזאגט אז ער טוט דאס צוליב נישט וועלן זיך קריגן מיט די סאטמארער. אבער די וויזניצער פרעגן פארוואס איז ער אליין נישט געפארן צום כותל המערבי אן דעם חתן. געקענט נעמען מיט זיך זיינע חסידים אזוי ווי ער האט געטאן אין מירון אהין זענען געקומען די וויזניצער נישט קיין סאטמארער

די נאנטע זאגן אז ער האט מורא געהאט אז די זאלונים וועלן דאס נוצן קעגן זיין שוואגער דער אהרוני, האט ער בעסער באיקאטירט דעם כותל המערבי