רשימת הבלוגים שלי

יום שבת, 4 בפברואר 2012

פון די מערכות אויפן שבת און ניתוחי מתים צו מלחמות צווישן זיך

עס איז אינטרעסאנט, אויף דעם פלאץ ממש זענען יארן אנגעגאנגען די גרעסטע מערכות פון די 'עדה החרדית' מיט די קנאים קעגן די מחללי שבת, פריצות, ניתוחי מתים און אנדערע חשובע ענינים, און קומט און זעהט ווי ווייט מען איז פארקראכן, אז יעצט אויפן זעלבן פלאץ פירט מען מלחמות צווישן זיך, מען נעמט ארויס איינער דעם אנדערן די אויגן

די נישט קיין פרומע זיצן פון דער זייט און האבן הנאה זעהן ווי אונדז חרדים שלאגן זיך איינער מיטן אנדערן, עס גיסט זיך דארטן בלוט ממש, און עס שוואכט אפ אטאמאטיש אלע אנדערע חשובע ענינים