רשימת הבלוגים שלי

יום שלישי, 14 בפברואר 2012

בעלזער רבי באיקאטירט די חתונה שיקט דעם זון אהרן מרדכי

עס האט געהייסן אז דער בעלזער וועט קומען צו די חתונה אנווינטשן מזל טוב אזוי ווי ער פירט זיך ביי די שמחות וואס עס מאכט ר' ישראל, און דאס מאל ביידע שוואגערס. אבער נאך די מיאוסע רייד וואס עס האט גערעדט דער אהרוני געזאגט אז ער וועט פירן מיט אים מלחמה בעמלק, האבן די בעלזער באשלאסן אז דער רבי גייט נישט, און געשיקט דעם זון, וואס אויך ער האט נישט געוואלט געבן די האנט דעם אהרוני אבער דאס געטאן נאכדעם וואס ער האט אים צוגערופן

דער זון ר' אהרן מרדכי ווען ער איז אריין איז נישט צוגעגאנגען צו דעם אהרוני און זיך געזעסן ווייט אוועק פון אים. ווען מען האט געזאגט דעם אהרוני אז דער בעלזער קומט נישט און אז דער זון איז געקומען אנשטאט אים, האט ער געהייסן צורופן דעם זון, וואס האט שוין קיין ברירה נישט געהאט און ער האט אים אויפגענומען בחמימות געוואלט מיט דעם מפייס זיין

אגב, דער זון האט זיך מיט דעם אהרוני עטליכע מאל געטראפן און האט אים אויך באזוכט אין מאנרא