רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 16 בפברואר 2012

מען האט נישט געשטעלט קיין וויין ביים באזוך פון אהרוני ביים בעלזער

א סאך תנאים האט געשטעלט דער אהרוני פארן בעלזער, געזאגט אז אן דעם קען ער נישט קומען, דאס ערשטע חלילה נישט לייגן אויפן טיש קיינע פראדוקטן מיטן הכשר פון בעלזא, דעריבער האט מען געשטעלט נאר פירות און געגעבן א גלאז טה. דאס צווייטע, אז דער חבר בית המינים ישראל אייכלער זאל חלילה נישט זיין אין הויז ווען דער אהרוני קומט, און דאס דריטע דאס שווערסטע מען זאל קיין  וויין נישט שטעלן

עס איז א גרויסער וואונדער אויף דעם בעלזער וואס ער האט מסכים געווען אויף די אלע תנאים, געלאפן בעטן מחילה, זיך אזוי אראפגעבויגן פארן אהרוני, חלילה זיך נישט טרעפן אין ירושלים און נאך אנדערע אזעלכע זאכן. צו יעדער זאך האט געהאט דער אהרוני א תירוץ. מחילה איז צו בארואיגן זיינע קנאים. ירושלים אזוי זיך ארויסדרייען נישט דארפן גיין באזוכן רבנים אין ירושלים, וואס דאס איז נישט דער אמת, ווייל געמיינט האט ער נישט מער ווי א יחיד הרב ווייס, ווען ער זאל נישט זיין אין ירושלים וואלט ער געקומען קיין ירושלים

אויך דער זיך טרעפן 1 ביינאכט און קומען מיט בריונים וואס האלטן אין די הענט רעוואלווערס, נישט געלאזן זאלן זיין קיינע פאטאגראפירער אויסער א יחיד וואס מוז איבערגעבן דעם דיסק גלייך פאר בעלזא און זיי צוזאמען מיט די אהרונים האבן באשלאסן וועלכע בילד מעג ארויסגיין צו די פרעסע און וועלכע נישט

יעצט האנדלעט מען ווי עס זאל אויסקוקן דער באזוך פון בעזלער ביים אהרוני, און וואס מעג מען טאן היינט ביינאכט ביים שבע ברכות אין וויזניץ. וואס עס איז זיכער אז פארן פרעזידענט פון אמעריקע שטעלט מען נישט אזוי פיל תנאים ווי מען שטעלט ביי דעם אהרוני און בעלזער