רשימת הבלוגים שלי

יום שבת, 4 בפברואר 2012

די 'עדה החרדית' האט אנגעזעצט קענען מער נישט צוויגען די צדדים קומען צום דין תורה

אויב נישט דא אוואו יא, עס באווייזט ווי ווייט איז אפגעשוואכט געווארן דער כח פון די 'עדה החרדית', עד כדי כך, אז אין זייער געגענט אוואו לכאורה דארטן פירן זיי אין גרויסן, אפילו דארטן קענען זיי די צדדים נישט צווינגען זיך שטעלן צום דין תורה

עס רעדט זיך אין בתי ורשא, א געגענט אוואו די 'עדה החרדית' האט די פולע שליטה און קענען צווינגען צדדים זיך שטעלן צום דין תורה, אבער צוליב ציטער אז זיי וועלן פארלירן קאסטעמער ביי זייער כשרות פאבריקאציע, ווילן זיי זיך נישט מישן. די אנפירער פון כולל פולין וורשא גערער חסידים האבן געווארנט די 'עדה החרדית' אז אויב זיי וועלן זיי צווינגען זיך שטעלן צום דין תורה, וועלן זיי אסור'ן זייער הכשר, עס רעדט זיך אין טויזענטער גערער חסידים, האט זיך די 'עדה החרדית' ארויסגעדרייט, געזאגט אז מען דארף גיין ערגעץ אנדערש און אזוי איז דער קעייס אין קארט און נישט ביי קיין דין תורה

אזוי קוקט אויס די 'עדה החרדית' וואס האט ליידער היינט נישט קיין מנהיג, מען גיט זיך שנעל אונטער צו יעדער סטראשע אז מען וועט אסור'ן זייער הכשר

ריכטיג האט געזאגט שוין מיט יארן צוריק א איד א חכם, אז דער גרעסטער טעות פון די 'עדה החרדית' איז געווען צו פירן אן הכשר, ווייל דא ליגט דער שוחד יעוור, און מיט דעם צווינגט מען זיי