רשימת הבלוגים שלי

יום שבת, 4 בפברואר 2012

נסיון צו פארהאנדלען צווישן כולל פולין מיט די איינוואוינער פון בתי וורשא אדורכגעפאלן

מען האט געמיינט אפשר דאס מאל וועט דאס געלוגנען די לויערס פון ביידע צדדים זענען געזעסן צוזאמען, אבער עס האט געפלאצט אין גרויסן וואס עס מיינט אז די מלחמה וועט אנגיין אין קארט

שוין עטליכע יאר וואס עס איז מלחמה ממש אין בתי ורשא צווישן די גערער מיט די וואס וואוינען דארטן. די גערער ווילן אוועקנעמען די הייזער פאר זייערע מענטשן, און די איינוואוינער שרייען געוואלד, דעם כולל האט אויפגעשטעלט רבי דוד בידערמאן זצ"ל נישט קיין גערער, זיי האבן זיך שפעטער משתלט געווען אויפן כולל און יעצט פרובירן זיי ארויסווארפן די איינוואוינער קענען איבערנעמען די הייזער פאר זיך

ביידע צדדים רופן אין קארט איינער דעם אנדערן, און דער חילול ה' איז מורא'דיג גרויס. אין די לעצטע מאנאטן האט די מערכה געפירט צו שפיכות דמים ממש, און ווער ווייס ווי עס וועט זיך ענדיגן