רשימת הבלוגים שלי

יום שלישי, 31 בינואר 2012

די חרדישע פאליטישן'ס האבן אים נישט געקענט העלפן ספינקער רבי וועט שלאפן ביינאכט אין תפיסה

עס איז שוין א צייט וואס מען האט אויסגעפועל'ט ביי די הויבט פון די תפיסה, לאזן דעם ספינקער רבי'ן זיין בייטאג אין דערהיים און ביינאכט שלאפן אן א שעלטער, אזוי געפינט ער זיך אין בארא פארק בייטאג, און יעדער נאכט שלאפט ער אין א שעלטער אין מאנהעטן

יעצט האט זיך געשטעלט די פראגע וואס מען טוט מיט די נסיעה קיין ישראל. זיין אייניקל האט חתונה, האבן די פאליטישן'ס געבעטן מען זאל אים לאזן פארן כאטש אויף 3 טעג קענען זיין אין די נאכט פון חתונה אין ישראל, אבער די פירער פון די תפיסה האבן געזאגט לא, און דער רבי בלייבט דא, און מען האט צוגעשטעלט א ווידיא אוואו ער וועט קענען זעהן בשעת מעשה די חתונה אין ישראל

דער מזל פון ספינקער אז פון אמעריקע קיין ישראל איז גערוקט מיט 7 שעה, אזוי אז ער וועט קענען אניאגן זיך משתתף זיין אזוי מיט די שמחה איידער ער דארף גיין צום שעלטער דארטן מוז ער זיין פאר 10 ביינאכט