רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 27 בינואר 2012

ברוך מתיר אסורים - קארט האט ריינגעוואשן ר' אלי העכט

עס איז געשען יעצט מיט עטליכע שעה צוריק אין ספרד, דער איד איז אפגעזעסן אין תפיסה צוליב א מעשה מיט דראגס, געשריגן אז מען האט אים אפגעטאן, ער איז א משולח מען האט אים געבעטן איבערגעבן א פעקל און דאס גענומען בתמימות עס איז אים נישט איינגעפאלן אויף א מינוט אז יענער חרדישער איד וועט אים געבן דראגס אריבערצופירן, און אזוי אריינגעפאלן

עס איז געווען מיט א יאר צוריק ווען מען האט אים אפגעשטעלט אין עיירפארט איבערגעקוקט זיינע רענצלעך, מען האט אים געפרעגט אויף א פעקל וואס דאס איז און ער האט געזאגט דעם אמת אז מען האט דאס געשיקט איבערגעבן וועמען, האט מען דאס געעפענט און געפונען אז עס איז דראגס

א יאר צייט האט מען זיך משתדל געווען מיט גרויסע לויערס פאר אים, און מיט צוויי וואכן צוריק איז פארגעקומען זיין משפט, און היינט פרייטאג האט דער שופט ארויסגעגעבן דעם פסק אז ער גלויבט אים אז מען האט אפגענארט און געהייסן אים באפרייען

לויטן געזעץ האט דער פראסעקיוטער 5 טעג צו באשליסן צו ער וויל אפילן. אויב דער פראסעקיוטער וועט נישט אפילן וועט ער קענען פארן צוריק קיין ישראל

ר' אלי' העכט איז א משולח פאר דעם 'כולל חב"ד' פארט פון מדינה צו מדינה, און נישט געקענט אפזאגן יענעם אידן ווייל ער גיט אים יערליך א  גרויסע נדבה

פאר שבת ווען מען האט זיך דערוואוסט פון דעם פסק פון שופט איז געווען גרויס שמחה אין די שטאט צפת דארטן וואוינט ער