רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 27 בינואר 2012

אין קלויזענבורג ווערט ווארעם מען גרייט זיך צו דער מלחמה פרשת משפטים אין בארא פארק און וויליאמסבורג

יעדער איז מלא טענות אויף דער אנדער צד, עס איז דארט קיינמאל קיין שלום נישט געווען. די אלע וואס האבן פרובירט שלום מאכן האבן נישט מצליח געווען, און יעצט ווידער א מעשה. דער רבי פון נתניה קומט קיין ניו יארק און געזאלט פראווען א גרויסן שבת אין וויליאמסבורג, אבער דער רבי פון בארא פארק האט אים מקדים געווען געמאלדן אז שבת משפטים שבת שקלים וועט ער פראווען אין וויליאמסבורג, און די חסידים פון ברודער אין נתניה האבן דאס נישט ליעב געהאט

זענען די חסידים פון נתניה געלאפן און געמאלדן אז זייער רבי וועט דעם זעלבן שבת פראווען אין בארא פארק, און עס קאכט זיך א קעסל. לויט דעם הסכם צווישן די ברידער טאר נישט דער ברודער פון נתניה פירן קיינע שולן און מוסדות אין בארא פארק, אבער זיינע חסידים האבן זיך געעפענט אן אייגענע שול קעגן דעם הסכם

יעצט הייסט דאס אז זייער רבי וועט פראווען א גרויסן שבת אין בארא פארק, זיי בויען אים א טענד, און די חסידים זענען דא אויף צרות ווייל די וואס זענען אינמיטן לויפן צו ביידן ווייסן נישט וואס צו טאן אוואו אהין צו גיין

וואס מען ווייס שוין, אז דער ברודער פון נתניה וועט נישט אריינטרעטן אין די הויז פון זיין ברודער ער וועט אים נישט באזוכן די האנט נישט געבן און קיין שלום נישט זאגן, זיי זענען ליידער ביטערע און שווערע שונאים איינער צום אנדערן