רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 22 בינואר 2012

צוליב מחלוקת אויף א רבנות האט א ברודער געמאסערט דעם אייגענעם טאטן

מיינט איר מן הסתם אז די צרה איז נאר ביי אשכנזים, וועט איר דא לערנען אז דאס זעלבע איז ביי ספרדים און וואס מען קען טאן אן אייגענעם טאטן מיט ברידער נאר צוליב מחלוקת איבער א רבנות

עס רעדט זיך אין הויז פון הרב עובדיה יוסף. צוויי פון די קינדער ביידע האבן געוואלט ווערן רב פון ירושלים, אבער עס איז דאך נישט שייך צוויי, ממילא האט דער טאטע באשלאסן אז דער עלטערער ער וועט ווערן רב. דער יונגערער ברודער וואס האלט זיך מער מוצלח, איז שטארק באליידיגט געווארן און גענומען פלאנען זיין נקמה

יעצט האט ער געשיקט חומר צום מבקר המדינה ער זאל פארשן וואס עס טוט זיך אין דעם הכשר וואס ווערט אנגעפירט פון דעם טאטן'ס הויז און וואס ווערט אנגעפירט דורך א יונגערן ברודער, מיט אפענונג אז דאס וועט פירן אז דער ברודער זאל די רבנות נישט האבן, עס זאל ווערן גם לי גם לך לא יהיה

היינט זענען געקומען די שוועסטער צום טאטן אים דערציילן וועגן די מסירה און ווי דאס האט אנגעמאכט גרויסע צרות אלע קינדער, ווייל יענער ברודער האט  געשיקט זאגן  אז אלע קינדער כולל די איידעם'ס האבן שטעלעס דורך די סארט רבנות און הכשרים וואס עס איז נישט געזעצליך