רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 23 בינואר 2012

אהרוני דאווענט און פארברעגנט אין בית חב"ד אין פאלם-ספרינג קאליפארניע

די וואכן געפינט זיך דער אהרוני אין פאלם-ספרינג קאליפארניע און דאווענט אין בית חב"ד. שבת מאכט ער זיך א מנין אין הויז אבער א גאנצע ואך קומט ער אריין אין חב"ד דארטן האט ער א מנין און א מקוה

כ"ד טבת יארצייט פון האלטן רבי'ן האט דער אהרוני פארברעגנט צוזאמען מיט די חב"ד חסידים

די זאלונים קענען אים אויף דעם נישט באפאלן, ווייל ער און דער זאלוני זענען אייניקלעך פון האלטן רבי'ן

בילדער פון דעם אהרוני אין פאלם ספרינג גיי אריין דא:

http://bektzara.blogspot.com/2012/01/blog-post_2204.html