רשימת הבלוגים שלי

יום שלישי, 24 בינואר 2012

ציטער איז געפאלן אויף די ראשי ישיבות אינוועסטעגעייטער וועלן נאכקוקן וויפיהל זיצן אין די ישיבות און כוללים

ציטער פשוטו כמשמעו איז געפאלן אויף די ראשי ישבות, צוליב דעם באשלוס פון משרד החינוך שיקן אינוועסטעגעייטער נאכקוקן וויפיהל זיצן טאקע אין די ישיבות און כוללים, נאכדעם וואס מען לאזט נישט די מפקחים אריינקומען איבערציילן זעהן ווילן זענען באמת דא

פאר די וואס האבן שוין פארגעסן אדער ווייסן נישט, געווען איז דאס לעצטען'ס אין איינע פון די ישיבות אוואו דער מפקח איז אריין און גענומען ציילן האט מען אים באפאלן און ארויסגעווארפן מיט בזיונות און מען לאזט מער נישט אריין די מפקחים אין די ישיבות, אזוי אז משרד החינוך מוז זיך פארלאזן אויף די ציפערן וואס מען גיט אן און קען נישט פארשן זיכער מאכן אז די ציפערן זענען אמתע

דעריבער, האבן זיי יעצט באשלאסן אז זיי נעמען אינוועסטעגעייטער וואס וועלן נאכקוקן שטילערהייט די ישיבות און כוללים אזוי וועט מען וויסן דעם אמת. יענע אינוועסטעגעייטער טוהען זיך אן ווי ישיבה בחורים גייען אריין אין ישיבה צו אין כולל זעצן זיך אוועק לערנען מאכן זיך ווי זיי קוקן אין די גמרא און למעשה לייגן זיי א אויג זעהן ווער עס איז דא און ווער שפילט זיך און וויפיהל צייט מען זיצט אין כולל

די סיבה פארוואס מען לאזט נישט די מפקחים אריינקומען ציילן אינמיטן סדר הישיבה, ווייל ליידער די ציפערן וואס מען גיט אן דעם משרד החינוך זענען אנגעשוואלענע א סאך מאל פופציג צו הונדערט פראצענט מער פון וויפיהל עס זענען דא

יעצט האבן זיך שנעל אויפגערופן די חברי הכנסת פון ש"ס און די אגודה אפשטעלן די גזירה, ווייל אז חלילה אינוועסטעגייטער זאלן מאכן די ארבעט וועט דער חילול ה' זיין מורא'דיג גרויס

די חברי הכנסת האבן היינט געבעטן פון דעם שר החינוך ווארטן, זיי וועלן אים געבן אן הצעה וויאזוי די מפקחים זאלן קענען צוריק קומען אין די ישיבות און מען וועט זיי נישט ארויסווארפן