רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 25 בינואר 2012

דאס צווייטן מאל וואס דער אהרוני האט צוגעזאגט אז ער קומט צום בעלזער יעצט לאמיר זעהן צו ער וועט האלטן ווארט

עס איז שוין דאס צווייטע מאל בפומבי וואס די בעלזער טוהען פון זייער זייט באווייזן אז זיי זענען גרייט פאר שלום. געווען איז דאס מיט צוויי יאר צוריק האט מען געהאנדעלט און דער בעלזער האט געשיקט משלוח מנות צום אהרוני, מען האט דאס מפרסם געווען געזאגט אז מיט דעם איז ער מפייס סאטמאר, און דער אהרוני האט געזאלט זייענדיג אין ארץ ישראל אים קומען באזוכן, אבער נישט געהאלטן קיין ווארט. דער אהרוני האט זיך דערשראקן פןן די פאשקעווילן קעגן אים

יעצט האט מען ווידער געהאנדעלט און דאס מאל האט דער אהרוני געפאדערט מען זאל שיקן די דייניים צו די קברים פון די סאטמארער, און דער בעלזער האט דאס ווידער געטאן

יעצט לאמיר זעהן צו ער וועט האלטן ווארט און זייעדניג אין ארץ ישראל בקרוב אויף א חתונה וועט ער קומען באזוכן דעם בעלזער