רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 22 בינואר 2012

א צומישעניש אין סאטמאר

די מעשה מיט די דיינים פון בעלזא ביי די קברים פון די סאטמארער אין מאנרא האט אנגעמאכט א גרויסע צומישעניש, ווייל בידע צדדים זענען דא שטארק אריינגעפאלן, קיינער איז נישט צופרידן, יעדער וואלט געוואלט עפעס אנדערש, למעשה האט זיך דאס געענדיגט אין א וועג וואס יעדער דרשן דרשן'ט פאר זיך ווען למעשה עס ליגן דא שווערע פראגן

די הויבט פראגע צו מען קען דאס רופן א פיוס, און ווייטער אויף וואס איז געווען די מלחמה צווישן סאטמאר און בעלזא. מען טאר נישט פארגעסן אז דאס אלעס האט זיך אנגעהויבן צוליב א 'שטייענדיגע תורה' אוואו דער בעלזער האט באשלאסן אז ער בייט די 'שיטה' און איז מתיר נעמען געלד פון די מדינה וואס אנשטאט די נישט פרומע זאלן נוצן דאס געלד וועט ער בעסער נעמען דאס געלד פאר זיך. אויף דעם האט געפלאצט די מלחמה, און ביז דעם מאמענט האט מען נישט געהערט פון דעם בעלזער אז ער איז חוזר צו די האלטע 'שיטה' פון נישט נעמען פון די מדינה

דעריבער, זענען גערעכט די רבנים וואס האבן שווערע טענות צו די וואס נעמען אן דעם פיוס, זיי טענה'ן אז כל זמן דער בעלזער איז זיך מתחבר לרשעים, בפרט אז ער שיקט א מענטשן זיינעם זיצן אין דעם כנסת המינים, ממילא איז נישטא קיין מחילה. ווייל לטענת סאטמאר, בעלזא האט געהאלטן בשעתו מיט זייער שיטה, און דער רבי האט געביטן צו דער אגודיסטישע שיטה

דער אהרוני איז דא אין א גרויסן פלאנטער, ווייל ווי וועט ער מסביר זיין דעם פאקט אז דער בעלזער האט קיינמאל נישט תשובה געטאן. אפילו דער פיוס איז נישט קיין גאנצער ווייל די דיינים האבן געזאגט אז נאר אויב פון די רייד פון זייער רבי'ן תש"מ האט מען געקענט פארשטיין ווי א פגיעה אין די רבי'ס פון סאטמאר בעט ער מחילה. אבער נישט אז ער איז חוזר פון וואס ער האט געזאגט אז די סאטמאראער 'שיטה' איז א קרומע און נישט קיין גוטע, דאס טוט א גרויסע טובה פאר די חילונים וואס מאכן פון דעם געלד. דער עולם צאלט טאקס, און די ציונים און די חילונים נוצן דאס. בעסער אוועקנעמען וואס מען קעם אזוי וועלן די ציונים און חילונים האבן ווייניגער