רשימת הבלוגים שלי

יום שלישי, 24 בינואר 2012

א פרישע אנשיקעניש אין בית שמש מען האט געשלאגן א פרוי וואס קלעפט צעטלעך

רואיג קען נישט זיין, מען האט זיך נאך נישט אויסגעטשוכעט פון די לעצטע אנשיקענישן אין בית שמש, און שוין א פרישע אנשיקעניש, און דאס מאל מיט א פרוי וואס קלעפט צעטלעך, מען האט איר באפאלן מיט גישרייעריי פון שיקסע און פרוצה מיט נאך אזעלכע שיינע ווערטער, און זי האט גערופן די פאליציי

דא ווי עס פארשטייט זיך, זענען דא צוויי גירסאות, די גירסה פון די פרוי און די גירסה פון די סיקריקן אין בית שמש. די פרוי טענה'ט אז מען האט איר כמעט געהארגעט, זי האט געציטערט אויף איר לעבן אזוי שטארק האט מען איר באפאלן. מען האט אויסגעהאקט די שויבן פון איר קאר (זעה די פיקטשע). די סיקריקן זאגן אז לא היו דברים מעולם, זייער גירסה זאגט אז די פרוי איז געקומען זיך רייצן, און זי האט זיך אויסגעטאן אין א וועג וואס מען קען וועגן דעם נישט שרייבן אין א חרדישן בלאג

יענע פרוי קלעפט צעטלעך, און די פראגע איז פארוואס עפעס יעצט, וואס איז יעצט געשען זי זאל טאן אזא מעשה. די פאליציי האט אראסטירט עטליכע וואס זי האט געטייטעלט אויף זיי און געזאגט אז זיי זענען געווען צווישן אירע באפאלער