רשימת הבלוגים שלי

יום שני, 23 בינואר 2012

מיט וואס זענען די סאטמארער אויף דעם פטור צו בעטן מחילה ביים בעלזער?

עס איז א ביסל שטילער געווארן דעם ענין פון בעלז סאטמאר איז די צייט צו פרעגן. ווי גיט א סאטמארער צופארשטיין אז דער בעלזער דארף בעטן מחילה, און זיי דארפן נישט? צודען האבן זיי שוין פארגעסן וויפיהל בלוט זיי האבן געגאסן דעם בעלזער?

ווען מען שטעלט דאס קעגן דאס, דער בעלזער האט אינגאנצן געזאגט עטליכע ווערטער קעגן די סאטמארער שיטה, און נישט מער פון דעם, די סאטמארער האבן מיט רציחה געשלאגן אן א שיעור בעלזער, געמאכט א חורבן אין די בעלזער שולן, מבזה געווען דעם בעלזער רבי'ן אויפן ערגסטן אויפן, און אויף דעם איז מען פטור פון בעטן מחילה?

ווען דער אהרוני כאטש - וואס אנערקענט דעם פיוס פון בעלזער - וואלט יעצט אויך געבעטן מחילה, וואלט איך פארשטאנען. אבער נאר דער בעלזער זאל בעטן מחילה און קיינער פון סאטמאר זאל קיין מחילה נישט בעטן, עס לערנט אז עפעס איז קראנק אין סאטמאר, ווייל יעדער נארמאלער מענטש ווען ווער בעט פון אים מחילה, בעט ער צוריק מחילה אויף וואס ער האט געטאן דעם אנדערן