רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 22 בינואר 2012

נטורי קרתא שטאלצירט מיט דעם מופתי פון ירושלים וואס זאגט אז מען דארף הארגענען אלע אידן אן דעם וועט קיין תחיית המתים נישט זיין

דער מופתי פון ירושלים האט געהאלטן א פייערדיגע דרשה געזאגט אז כל זמן עס לעבן אידן אויף דער וועלט וועט קיין תחית המתים נישט זיין. דעריבער מוז מען הארגענען אלע אידן ווייל נאר אזוי וועלן די מוסלאמינער זוכה זיין צו זייער גאולה און בעיקר צו תחיית המתים. דעריבער וויל ער אז יעדער וואס קען זאל הארגענען וואס מער אידן אזוי זוכה זיין צו דער מוסלאמינער גאולה

ווען מען האט געהערט פון די דרשה האט דער פריימיניסטער בנימין נתניהו געפאדערט מען זאל אים חוקר ודורש זיין און שטעלן לדין אויף דעם וואס ער האט גערופן די מוסלאמינער מאמינים הארגענען אידן. האט דער מופתי היינט געזאגט, אז ער האט איבערגעזאגט וואס מוכאמאד האט געזאגט נישט וואס ער האט געזאגט דעריבער האט ער נישט שלעכט געטאן

ווען מען האט אים געפרעגט אויב הארגענען אלע אידן וואס וועט זיין מיט נטורינ קרתא וואס זענען זייערע גוטע פריינד, האט ער געזאגט אז די נטורי קרתא האבן זיך שוין אונטערגעווארפן אונטער מוכאמאד ממילא קענען זיי לעבן זיי שטערן נישט צו דער גאולה, אבער די אלע אנדערע וואס זענען נישט קיין נטורי קרתא זיי דארפמען אויסמעקן פון דער וועלט קענען אזוי זוכה זיין צו דער גאולה השלימה און צו תחיית המתים

ווען מען האט געפרעגט נטורי קרתא וואס זיי זאגן אויף דעם מופתי'ס דרשה, האבן זיי געזאגט אז מען טאר נישט קיין התגרות באומות און מען טאר נישט פארגעסן די שלש שבועות, און אז זיי ווארפן זיך אונטער די וועטרער פון דעם מופתי אזוי ווי ער האט געזאגט און צוגעגעבן אז סייווי ווער עס זענען ציונים זענען קיין אידן נישט. און וועגן סאטמאר אויך זיי חבר'ן זיך מיט די ציוניסטן און יעצט איז געווארן א חברותא צווישן דעם אהרוני מיט דעם בעלזער, ממילא זענען אויך זיי בכלל די ציונים וואס זענען קיין אידן נישט