רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 12 בפברואר 2012

ר' משה שטערנבוך האט אנגעפיפן די 'עדה החרדית' און געזאגט א דרשה מען זאל בעטן רחמים פאר הרב אלישיב'ן

א גאנצע וואך האט מען זיך ארומגעהארגעט איבער יא צו ניין געבן א בריוו מען זאל זאגן תהלים פאר הרב אלישיב'ן. היינט אינדערפרי האט דאס געהייסן אז מען ווארט זעהן ווי עס וועט זיך ענדיגן אין שפיטאל, זעהט דאס אויס גוט אז ער וועט לעבן און געזונט ווערן, שרייבט מען א בריוו, עס זאל שפעטער נישט זיין פאר די רבנים אום באקוועם, טאמער אבער זעהט מען אז דאס איז דאס, וועט מען קיין בריוו נישט שרייבן עס וועט נישט זיין שפעטער פאר וועמען זיך דארפן פארענטפערן

אבער, ר' משה שטערנבוך האט דאס נישט געקענט פארנעמען, ער איז א ליטוואק און פאר אים דער נישט שרייבן א בריוו פאר אן אנדער ליטוואק, איז נישט גוט פאר אים און זיינע קינדער, דעריבער האט ער היינט געהאלטן א דרשה און דארטן געזאגט אז הרב אלישיב איז א גרויסער לוחם קעגן פארשידענע פירצות אין דור דעריבער דארפמען פאר אים מתפלל זיין

יעצט ווארט מען זעהן וואס וועט די 'עדה' טאן, שרייבן א בריוו, צו זיך ווייטער נישט וויסענדיג מאכן