וויא דע ענ ק וו ד 
אבער דאס מאל זענען זיי זיך אליינס מבזה
הגאון האדיר ר' משה שטערנבוך בלייבט א גדול און  זיי האבען אפנים וויא ר' סענדר דייטש ראה"ק פלעגט זאגען הא למה זה דומה
איינער זיצט אויף א בוים און נעמט א זעג און זעגט זיין איינענע בוים
סוף כל סוף וועט ער אראפטראסקען
דאס זעלבע זיי טוען דעם בעסטן דזשאב
זיי אליין באגראבען דעם שקר וואס הייסט עדה החרדית
דאס וואס די ציוניפם און די בעלזער האבען נישט געקענט דאס טוען זיי אליינס
אלע דרויסענדיגע יודען שטייען און לאכען  און זענען זיך מחיה
מען ווערט פטור פון די פאלשע מענטשען טעראריסטן וואס רופן זיך עדה החרדית
אזוי וועט מען בקרוב פטור ווערן פון די סאטמרע  טעראריסטן
אוי וויא דער ליובאוויטשער רבי האט געזעהן מיט זיין רוה"ק און געזאגט ברבים
עס וועט קומען א אס זיי וועלן זיך שלאגען צווישען זיך
רבם דקרו זייערע אייגענע רבנים וועלן זיי שלאגען
אוי לאטותה בושה