יום שבת, 24 באוגוסט 2013

א עסקן אדער א פארברעכער קעגן אברהם סלאנים